Master akademske studije - VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

O studijskom programu

Master akademske studije – Veštačka inteligencija (u daljem tekstu: MAS Veštačka inteligencija) traju četiri semestra. Obim studija je 120 ESPB.

Nakon završenih MAS Veštačka inteligencija student stiče akademski naziv „master inženjer veštačke inteligencije“.

Ishodi studijskog programa obezbeđuju studentima: osposobljavanje za uspešno obavljanje poslova koji zahtevaju vladanje različitim oblastima veštačke inteligencije, mašinskog učenja, programiranja, poznavanje i sposobnost korišćenja postojećih, kao i razumevanje i razvoj novih algoritama, prilagođavanje specifičnim zahtevima različitih oblasti ljudskog delovanja (industrija, poljoprivreda, zdravstvo, državna uprava, prosveta) u kojima će svoja znanja primenjivati, kao i osposobljavanje za dalje stručno i naučno usavršavanje. Poseban akcenat je na razumevanju i usvajanju naprednih metoda u oblastima: analize i obrade podataka, zaštita podataka, veštačke inteligencije, mašinskog i dubokog učenja, distribuiranog računarstva i njihove primene, virtelne realnosti, kao i metoda i veština u oblasti razvoja, testiranja i isporuke softvera. Studijski program ohrabruje i softversko inženjerstvo i duboko učenje kroz izučavanje metodologija u rešavanju realnih problema.
Na studijski program MAS Veštačka inteligencija može se upisati kandidat koji je završio osnovne akademske studije na studijskom programu iz oblasti tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka i stekao najmanje 180 ESPB. Redosled kandidata za upis na master akademske studije definisan je uspehom postignutim na prethodnom nivou studija, dužinom studiranja na prethodnom nivou studija i stepenom ekvivalencije prethodno završenih osnovnih akademskih studija.


VEŠTAČKA INTELIGENCIJA – dvogodišnje master studije (120 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku
Broj budžetskih mesta: 16
Visina školarine za samofinansirajuće studente je:
  • za državljane Republike Srbije 150.000 dinara
  • za strane državljane: 3.000 €

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija: SRP | ENG

Knjiga predmeta

Study program Book of courses (EN)

Ispitni rokovi

Informaciju o ispitima koje želite da polažete dostavljati na imejl: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.
Raspored predavanja i vežbi

Kompletan raspored predavanja i vežbi i način održavanja nastave:

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.

Raspored predmeta

Tabelarni pregled predmeta po semestrima i godinama studija:

  I semestar | II semestar | III semestar | IV semestar

RASPORED PREDMETA
P R V A  G O D I N A  (I  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Odabrana poglavlja matematike (VI-01) Obavezni Nenad Stojanović
2. Mašinsko učenje (VI-02) Obavezni Tijana Geroski, Zoran Bosnić*, Zlatan Car*
Izborna grupa iz koje student bira 3 predmeta
1. Bioinženjering i bioinformatika (VI-03) Izborni Nenad Filipović, Milica Nikolić, Sašo Džeroski*
2. Biološki inspirisano računarstvo (VI-04) Izborni Nenad Filipović
3. Veštačka inteligencija u medicini (VI-05) Izborni Arso Vukićević, Jelena Škorućak*
4. Uvod u nauku o podacima (VI-06) Izborni Nenad Filipović, Vladimir Milovanović
5. Neuronske mreže (VI-07) Izborni Vesna Ranković
6. Teorijske osnove veštačke inteligencije (VI-08) Izborni Tatjana Stojanović
P R V A  G O D I N A  (II  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Računarski vid (VI-09) Obavezni Igor Saveljić, Bogdan Milićević
2. Softversko inženjerstvo (VI-10) Obavezni Nenad Filipović, Dalibor Nikolić, Bogdan Vukobratović**
Izborna grupa iz koje student bira 3 predmeta
1. Sistemi za podršku odlučivanju (VI-11) Izborni Nenad Filipović, Themis Exarchos*
2. Sistemi virtuelne realnosti (VI-12) Izborni Nenad Filipović, Velibor Isailović, Saša Ćuković
3. Duboko učenje (VI-13) Izborni Branko Arsić, Jovan Stojanović**
4. Upravljanje poslovanjem (VI-14) Izborni Marija Gačić
5. Etika u veštačkoj inteligenciji (VI-15) Izborni Ružica Petrović
6. Veštačka inteligencija i pravo (VI-16) Izborni Sonja Lučić, Nikola Milosavljević
7. Veštačka inteligencija i robotika (VI-17) Izborni Vesna Ranković
D R U G A  G O D I N A  (III  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Napredno mašinsko učenje (VI-18) Obavezni Vladimir Milovanović, Zoran Bosnić*, Zlatan Car*
2. Napredne baze podataka (VI-19) Obavezni Milan Erić, Aleksandar Đorđević
Izborna grupa iz koje student bira 2 predmeta
1. Kompjuterska grafika (VI-20) Izborni Igor Saveljić, Saša Ćuković, Nataša Vujnović Sedlar**
2. Obrada slika (VI-21) Izborni Gordana Jovičić, Saša Ćuković
3. Dataflow računari i njihova primena (VI-22) Izborni Nenad Filipović, Milica Nikolić, Veljko Milutinović*
4. Obrada velikih količina podataka (VI-23) Izborni Ana Kaplarević-Mališić, Miloš Ivanović, Dimitrios Fotiadis*
5. Zaštita podataka (Tehnike kriptovanja) (VI-24) Izborni Vladimir Milovanović, Srđan Atanasijević**
6. Softversko inženjerstvo 2 (VI-25) Izborni Ivan Krstić
D R U G A  G O D I N A  (IV  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Studijski istraživački rad (VI-26) Obavezni Svi nastavnici na studijskom programu
2. Stručna praksa (VI-27) Obavezni /
3. Master rad (VI-28) Obavezni Svi nastavnici na studijskom programu

Legenda: * Gostujući profesor  ** Predavač iz privrede

Odbrana master rada