Мастер академске студије - РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА

О студијском програму

Мастер академске студије - Развој компјутерских игара (у даљем тексту: МАС РКИ) трају три семестара. Обим студија је 90 ЕСПБ.

Након завршених МАС РКИ студент стиче академски назив „мастер развоја компјутерских игара“.

Циљеви студијског програма су детаљно описани у оквиру Стандарда 3 документације за акредитацију.

Исходи студијског програма обезбеђују студентима: оспособљавање за успешно обављање послова који захтевају владање различитим областима развоја компјутерских игара, познавање и способност коришћења постојећих, као и разумевање и развој нових софтверских и хардверских алата, прилагођавање специфичним захтевима различитих сегмената креативних индустрија у којима ће своја знања и вештине примењивати, као и оспособљавање за даље стручно и уметничко усавршавање.
Посебан акценат је на разумевању и усвајању напредних метода у областима: тродимензионалног моделовања, анимације, поступцима манипулације дигиталним звуком/музиком, интерактивног рачунарства, као и метода и вештина у области развоја, тестирања и продукције, као и организације и управљања развојним пројектима креирања и дистрибуције компјутерских игара. Студијски програм охрабрује и иновације и предузетништво у области оснивања и руковођења креативног студија кроз изучавање методологија и решавање реалних проблема у пословању.


РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА - једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику
Број буџетских места: 15
Број самофинансирајућих места: 20
Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:
  • за држављане Републике Србије 150.000 динара
  • за стране држављане: 3.000 €

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Study program Book of courses (EN)

Испитни рокови

Информацију о испитима које желите да полажете достављати на имејл: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.
Распоред предавања и вежби

Комплетан распоред предавања и вежби и начин одржавања наставе:

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.Распоред предмета

Табеларни преглед предмета по семестрима и годинама студија:

  I семестар | II семестар | друга година

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Наратолошки и семиолошки модели и компјутерске игре (РКИ-01) Обавезни Драган Б. Бошковић, Марија В. Лојаница, Никола М. Бубања, Часлав Николић
2. Софтверска окружења за развој компјутерских игара 1 (РКИ-02) Обавезни Далибор Д. Николић, Адриан Ђура**
3. Дигитална анимација (РКИ-03) Обавезни Марина Илић
4. Принципи звука и музике у компјутерским играма 1 (РКИ-04) Обавезни Зоран Комадина, Кристина Марковић**
5. 3Д моделовање (РКИ-05) Обавезни Јелена В. Атанасијевић, Игор Савељић
6. Елементи визуелног концепта (РКИ-06) Обавезни Марина Илић, Игор Савељић
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Енглески језик у ИТ (РКИ-07) Обавезни Неда Видановић Милетић
2. Естетика модалитета креативног мишљења (РКИ-08) Обавезни Владимир Мако
Изборна група из које студент бира 2 предмета
1. Визуелно програмирање (РКИ-09) Изборни Миљан Милошевић, Петиа Радева*, Михаил Панагопоулос*
2. Пројектовање корисничког доживљаја (РКИ-10) Изборни Ана М. Капларевић-Малишић, Далибор Николић, Татјана Атанасијевић**
3. 3Д рачунарска графика (РКИ-11) Изборни Ненад Филиповић, Ирена Галић*, Данило Бабин**
4. Софтверска окружења за развој компјутерских игара 2 (РКИ-12) Изборни Миљан Милошевић, Игор Савељић
5. Системи виртуалне реалности (РКИ-13) Изборни Ненад Филиповић, Златан Цар*, Атанас Христо**
6. Програмирање мобилних апликација (РКИ-14) Изборни Ненад Грујовић, Вукашин Славковић
Изборна група из које студент бира 1 предмет
1. Карактер анимација (РКИ-15) Изборни Марина Илић
2. Принципи звука и музике у компјутерским играма 2 (РКИ-16) Изборни Зоран Комадина, Кристина Марковић**
3. Интеррелације дигиталне слике (РКИ-22) Изборни Бранимир Карановић, Немања С. Лазаревић
Изборна група из које студент бира 1 предмет
1. Управљање пословањем (РКИ-17) Изборни Марија Д. Гачић, Срђан Атанасијевић**, Наташа Вујновић Седлар**
2. Компjутерске игре и право (РКИ-18) Изборни Соња Лучић
Д Р У Г А  Г О Д И Н А  (З А В Р Ш Н А  Г О Д И Н А)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Студијски истраживачки рад (РКИ-19) Обавезни Сви наставници на студијском програму
2. Стручна пракса (РКИ-20) Обавезни /
3. Мастер рад (РКИ-21) Обавезни Сви наставници на студијском програму

Легенда: * Гостујући професор  ** Предавач из привреде