Кратки студијски програм - Сајбер безбедност

О студијском програму ПРОМО

Кратки студијски програм – Сајбер безбедност (у даљем тексту: КП Сајбер безбедност) траје четири месеца. КП Сајбер безбедност омогућава стицање сертификата о завршеном кратком програму студија и 30 ЕСПБ.

Настава ће се реализовати током 4 месецa у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату.

КП Сајбер безбедност предвиђа стручну праксу која ће реализовати у компанијама са којима Универзитет има потписан уговор у трајању од 90 часова.

По завршетку КП Сајбер безбедност, полазници су оспособљени за улоге које захтевају разумевање и експертизу у области сајбер безбедности, а које могу подразумевати:

 • Анализу и процену ризика по безбедност информација и ресурса, што укључује истраживање техничких, организационих и људских фактора који утичу на безбедност;
 • Анализу, одабир и имплементацију технолошких решења у изградњи безбедносне архитектуре, што укључује коришћење иновативних технологија за заштиту информација и мрежа;
 • Координацију и управљање животним циклусом информационе безбедности, што укључује планирање, набавку, развој и евалуацију безбедносне инфраструктуре.

По завршетку КП Сајбер безбедност, полазници су оспособљени за следеће позиције:

 • Аналитичар сајбер безбедности (Cyber incident responder, према ENISA класификацији профила)
  Опис позиције: Надгледа безбедносно стање организације, управља инцидентима током сајбер напада и обезбеђује континуитет у раду ИКТ система.
 • Инжењер сајбер безбедности (Cybersecurity Implementer, према ENISA класификацији профила)
  Опис позиције: Развија, поставља и управља безбедносним решењима за инфраструктуре и производе.
 • Аналитичар рањивости (Penetration Tester, према ENISA класификацији профила)
  Опис позиције: Процењује ефективност безбедносних контрола, открива и искоришћава рањивости са циљем процене критичности у случају реалних напада.

Право уписа на кратки програм Сајбер безбедност имају:

 • лица са стеченим средњим образовањем
 • студенти
 • лица са стеченим високим образовањем

Програм предвиђа стипендирање девојака.

Девојкама које се пријаве за похађање кратог програма је омогућено да се пријаве за стипендирање и освоје једну од три стипендије:
* 1 пуна стипендија,
* 2 полу стипендије.

Од полазника очекује да имају основне вештине рада на рачунару (коришћење веб претраживача, е-mail-a, употреба текст процесора за креирање, уређивање и форматирање докумената), познају основне концепте програмирања (променљиве, гранање, циклуси, функције), манипулације оперативним системом на административном нивоу (манипулација фајл системом) и умрежавања.


САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ – кратки студијски програм у трајању од четири месеца (30 ЕСПБ)
Број полазника: 20 Висина школарине:
 • 150.000 динара

Књига предмета

Испитни рокови


Распоред предавања и вежби

Распоред предмета

# Назив предмета Поље Семестар Број часова ЕСПБ
1. Основе безбедности оперативних система и мрежа Техничко-технолошко I 40 5
2. Увод у развој и безбедност веб апликација Техничко-технолошко I 40 5
3. Принципи сајбер безбедности Техничко-технолошко I 40 5
4. Одбрамбене безбедносне операције Техничко-технолошко I 45 5
5. Офанзивне безбедносне операције Техничко-технолошко I 45 5
6. Стручна пракса Техничко-технолошко I 90 5
Укупно часова активне наставе: 300
Укупно ЕСПБ: 30