Rektor

Rektor
Prof. dr Nenad Filipović
Redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: rektor@kg.ac.rs