Provera verodostojnosti diplome/podataka

Procedura provere verodostojnosti dokumenata koje izdaje Univerzitet u Kragujevcu

 

Provera verodostojnosti dokumenata (diploma ili uverenja o diplomiranju), koja su izdali fakulteti u sastavu Univerziteta u Kragujevcu, je procedura kojom se potvrđuje autentičnost navedenih dokumenata.

U skladu sa Odlukom Saveta Univerziteta u Kragujevcu (PDF), Univerzitet naplaćuje naknadu za proceduru provere verodostojnosti, a iznos naknade koji plaća fizičko lice/pravno lice iznosi 80 EUR ukoliko se uplata vrši iz inostranstva prema priloženim bankarskim instrukcijama, ili u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke, ukoliko se uplata vrši u Republici Srbiji prema priloženim bankarskim instrukcijama.

 

Napomena: Svi troškovi bankarskih transakcija padaju na teret uplatioca i nisu uključeni u iznos naknade. Molimo uplatioca da proveri troškove transakcija u banci u kojoj se vrši uplata, kako se iznos naknade za proceduru provere verodostojnosti ne bi umanjivao za troškove transakcije.

 

Svaki zahtev mora da sadrži:

  • Fotokopiju diplome/uverenja o diplomiranju na Univerzitetu u Kragujevcu na srpskom jeziku;
  • Dokaz o uplati;
  • Popunjen formular zahteva (formular sadrži detalje o dinarskom računu Univerziteta na koji se vrši uplata u dinarima);
  • Saglasnost imaoca diplome/uverenja da se podaci provere sa potpisom imaoca.

 

Zahtevi za proveru verodostojnosti dokumenata biće razmatrani samo ukoliko su priložena sva navedena dokumenta i uplaćene navedene naknade.

Procedura izdavanja potvrde o proveri verodostojnosti podataka traje najmanje 5 radnih dana.

 

Dokumenta se mogu poslati na sledeći način:

e-pošta:  unikg@kg.ac.rs     olivera.mijatovic@kg.ac.rs    biljana.guzvic@kg.ac.rs

faks:  +381 34 370-168

ili poslati na sledeću adresu:

Univerzitet u Kragujevcu
Odeljenje za opšte i pravne poslove
Liceja Kneževine Srbije 1A
34000 Kragujevac
Republika Srbija