Svo nastavno osoblje na Univerzitetu

Pregled svog aktivnog nastavnog osoblja na Univerzitetu u Kragujevcu


Univerzitet u Kragujevcu
Nastavnik Zvanje Godina izbora Fakultet Uža naučna/umetnička oblast
Aleksandar D. Tasić redovni profesor 2022. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Duvački instrumenti: Klarinet
Aleksandar Ž. Živanović redovni profesor 2010. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Ginekologija i akušerstvo.
Aleksandar Lj. Đukić redovni profesor 2009. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Patološka fiziologija.
Aleksandar M. Ignjatović redovni profesor 2021. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Fizička kultura sa metodikom
Aleksandar M. Ostojić redovni profesor 2022. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine
Aleksandar M. Ranković redovni profesor 2020. Fakultet tehničkih nauka u Čačku Elektroenergetika
Aleksandar S. Paunović redovni profesor 2012. Agronomski fakultet u Čačku Ratarstvo i krmno bilje
Aleksandar S. Peulić redovni profesor 2023. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Primenjeno računarstvo
Aleksandra B. Dimitrijević redovni profesor 2022. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Ginekologija i akušerstvo
Aleksandra J. Jurišić-Škevin redovni profesor 2023. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Fizikalna medicina i rehabilitacija
Aleksandra Lj. Radenković redovni profesor 2021. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Klavir (Klavirska muzika)
Aleksandra M. Mihajlović redovni profesor 2024. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Metodika nastave matematike
Aleksandra P. Tomić-Lučić redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Interna medicina
Alenka M. Milovanović redovni profesor 2017. Fakultet tehničkih nauka u Čačku Teorijska i opšta elektrotehnika.
Ana Langović Milićević redovni profesor 2015. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Menadžment i poslovanje
Anđelka K. Stojković Anđelković redovni profesor 2023. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Pedijatrija
Berislav P. Vekić redovni profesor 2022. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Hirurgija
Biljana V. Petrović redovni profesor 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Neorganska hemija.
Biljana J. Stojanović redovni profesor 2024. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Didaktika sa metodikom
Biljana O. Veljković redovni profesor 2014. Agronomski fakultet u Čačku Agrarna ekonomija.
Biljana R. Vuletić redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Pedijatrija
Biljana S. Tešanović redovni profesor 2023. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Francuska književnost i kultura
Biljana T. Ljujić redovni profesor 2023. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Medicinska genetika
Biljana Č. Jovković redovni profesor 2021. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Računovodstvo, revizija i poslovne finansije
Blaža Ž. Stojanović redovni profesor 2022. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Mašinske konstrukcije i mehanizacija
Boban S. Stojanović redovni profesor 2020. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Primenjeno računarstvo i Informacione tehnologije i sistemi
Bogdan P. Nedić redovni profesor 2009. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Proizvodno mašinstvo
Božidar B. Krstić redovni profesor 2004. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Mašinsko inženjerstvo, motorna vozila, drumski saobraćaj.
Bojan Otašević redovni profesor 2018. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Crtanje i slikanje.
Bojan P. Urdarević redovni profesor 2021. Pravni fakultet u Kragujevcu Radnopravna
Borislav K. Čičovački redovni profesor 2022. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Duvački instrumenti: Oboa; Kamerna muzika;
Branka I. Ognjanović redovni profesor 2016. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija
Branko J. Popović redovni profesor 2016. Pedagoški fakultet u Užicu Dramska umetnost
Branko M. Ristić redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Hirurgija
Vanja M. Šušteršič redovni profesor 2016. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika.
Veljko R. Marinković redovni profesor 2019. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Poslovna ekonomija
Verica V. Jevtić redovni profesor 2023. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu Neorganska hemija
Vesna A. Marjanović redovni profesor 2024. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Mašinske konstrukcije i mehanizacija
Vesna D. Stanković redovni profesor 2024. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Patološka anatomija
Vesna M. Mandić redovni profesor 2012. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Mašinsko inženjerstvo.
Vesna M. Ranković redovni profesor 2014. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Automatika i mehatronika i primenjena informatika
Vesna R. Janjić redovni profesor 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Računovodstvo, revizija i poslovne finansije.
Vesna R. Pantović redovni profesor 2007. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Epidemiologija.
Vesna R. Stojanović-Aleksić redovni profesor 2017. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Poslovna ekonomija
Vesna S. Trifunović redovni profesor 2019. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Sociologija obrazovanja
Vidan B. Papić redovni profesor 2011. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Grafički dizajn
Violeta D. Todorović redovni profesor 2020. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Finansije i finansisjke institucije
Violeta Ž. Šarenac redovni profesor 2022. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu Klavir (Klavirska muzika)
Violeta M. Domanović redovni profesor 2019. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Poslovna ekonomija
Violeta M. Irić Ćupić redovni profesor 2023. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Interna medicina


  Ukupno: 1199    Strana: 1/24    Sledeća ►