Članice

Agronomski fakultet, Čačak Ekonomski fakultet, Kragujevac
Cara Dušana 34
32000 Čačak, Srbija

Tel: +381 (0)32 303-400
Faks: +381 (0)32 303-401
Internet stranica: www.afc.kg.ac.rs
E-pošta: afdekanat@kg.ac.rs
Liceja Kneževine Srbije 3
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 303-500
Faks: +381 (0)34 303-516
Internet stranica: www.ekfak.kg.ac.rs
E-pošta: ekfak@kg.ac.rs
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
Sestre Janjić 6
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 335-990 do 335-997
Faks: +381 (0)34 333-192
Internet stranica: www.fink.rs
E-pošta: kontakt@fink.rs
Dositejeva 19
36000 Kraljevo, Srbija

Tel: +381 (0)36 383-378, 383-379, 383-380, 383-269
Faks: +381 (0)36 383-377
Internet stranica: www.mfkv.kg.ac.rs
E-pošta: office@mfkv.kg.ac.rs
Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
Svetozara Markovića 69
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 306-800
Faks: +381 (0)34 306-800
Internet stranica: www.medf.kg.ac.rs
E-pošta: dekanat@fmn.kg.ac.rs
Milana Mijalkovića 14
35000 Jagodina, Srbija

Tel: +381 (0)35 8223 805, 8222 262, 8222 059
Faks: +381 (0)35 8223-805
Internet stranica: www.pefja.kg.ac.rs
E-pošta: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Pravni fakultet, Kragujevac Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
Jovana Cvijića 1
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 306-500
Faks: +381 (0)34 306-540
Internet stranica: www.jura.kg.ac.rs
E-pošta: faculty@jura.kg.ac.rs
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 336-223
Faks: +381 (0)34 335-040
Internet stranica: www.pmf.kg.ac.rs
E-pošta: pmfkrag@kg.ac.rs
Fakultet tehničkih nauka, Čačak Pedagoški fakultet, Užice
Svetog Save 65
32000 Čačak, Srbija

Tel: +381 (0)32 302-700
Faks: +381 (0)32 342-101
Internet stranica: www.ftn.kg.ac.rs
E-pošta: dekanat@ftn.kg.ac.rs
Trg Svetog Save 36
31000 Užice, Srbija

Tel: +381 (0)31 521-952
Faks: +381 (0)31 511-078
Internet stranica: www.pfu.kg.ac.rs
E-pošta: fakultet@pfu.kg.ac.rs
Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
Jovana Cvijića bb.
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 304-270
Faks: +381 (0)34 304-275
Internet stranica: www.filum.kg.ac.rs
E-pošta: kabinet@filum.kg.ac.rs
Vojvođanska bb.
36210 Vrnjačka Banja, Srbija

Tel: +381 (0)36 515-00-24
Faks: +381 (0)36 515-00-24
Internet stranica: www.hit-vb.kg.ac.rs
E-pošta: hitvb@kg.ac.rs
Institut za informacione tehnologije, Kragujevac Univerzitetska biblioteka, Kragujevac
Jovana Cvijića bb.
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 610-0195
 
Internet stranica: www.iit.kg.ac.rs
E-pošta: iitkg@kg.ac.rs
Ulica slobode bb.
34000 Kragujevac, Srbija

Tel: +381 (0)34 300-299, 302-217
Faks: +381 (0)34 370-299
Internet stranica: www.ub.kg.ac.rs
E-pošta: ubkg@kg.ac.rs