Služba za projekte

Služba za projekte Univerziteta u Kragujevcu otpočela je sa radom oktobra 2010. godine i deo je Odeljenja za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata.

Osnovni cilj Službe je doprinos izgradnji kapaciteta i podizanju nivoa kvaliteta obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti Univerziteta u Kragujevcu kroz međunarodnu saradnju i realizaciju međunarodnih i nacionalnih projekata.

 

Čime se Služba bavi:

  • pružamo savetodavnu pomoć podnosiocima prijava u izradi projektnih aplikacija
  • organizujemo individualne sastanke i konsultacije posvećene pisanju i predaji projektnih aplikacija
  • pružamo administrativnu i tehničku podršku pri realizaciji projekata
  • obaveštavamo vas o otvorenim konkursima za prijavu projektnih aplikacija, događajima i ostalim informacijama značajnim za aktivnosti međunarodne saradnje
  • organizujemo informativne dane posvećene otvorenim pozivima i aktuelnim mogućnostima za apliciranje
  • pratimo realizaciju aktivnosti na projektima
  • pripremamo projektne predloge za programe i teme od opšteg značaja za Univerzitet
  • prikupljamo podatke za akademsko rangiranje radi internacionalnizacije Univerziteta u Kragujevcu i svih njegovih članica.


Služba za projekte Univerziteta u Kragujevcu vam stoji na raspolaganju za pitanja i pomoć u pripremi projektnih aplikacija i traženju partnera.

Ukoliko želite da aplicirate za neki od aktuelnih poziva, potrebno je da Službi za projekte dostavite apstrakt kao i listu partnera iz EU sa kojima imate uspostavljenu saradnju na projektima a koji su zainteresovani za poziv koji vam je od značaja.


Služba za projekte
Adresa: Liceja Kneževine Srbije 1A, 34000 Kragujevac
Telefon: +381 (0)34 370-171
E-pošta: international.projects@kg.ac.rs