УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину:

Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Документација:

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2020/2021. годину (I уписни рок)

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2020/2021. годину (II уписни рок)


- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 24. јуна до 17. јула 2020. године
термини  24, 25. и 26. јун 2020. године  Пријављивање кандидата
 29, 30. јун, 1. и 2. јул 2020. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 17. јул 2020. године  Завршетак уписа у првом уписном року
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 1. августа 2020. године
Други уписни рок од 24. августа до 18. септембра 2020. године
термини Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, факултети у саставу Универзитета ће сами одредити
распоред и термине за пријављивање кандидата, полагање пријемних испита и друге радње
предвиђене Конкурсом за упис студената у прву годину свих степена и врста студија у школској 2020/2021. години


Школска
година

(школарине)
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2020/2021 2164 1179 201 15 38 77
3343 216 115
2403 (буџет) 1271 (самофинансирање)
3674


Школска
година
Број слободних места за II уписни рок
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2020/2021 385 837 0 0 0 13
1222 0 13
385 (буџет) 850 (самофинансирање)
1235 (33,61%)


- Број додатних одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената Број слободних места за II уписни рок
А Б В А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1 1 1 1
 2. Економски факултет 2 2 2 1 2 2
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3 3 3 3
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2 2 1 2
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2 - - -
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1 0 0 0
 7. Правни факултет 2 2 2 0 2 2
 8. Природно-математички факултет 3 3 3 3 2 3
 9. Факултет техничких наука у Чачку 3 3 3 3 2 3
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1 1 1 1
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2 0 2 2
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1 - - -
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:   23 23 23 14 16 19
69 49
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству