УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ


Документација:

Текст Конкурса (PDF) у припреми Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину студијских програма специјалистичких академских студија за школску 2023/2024. годину

* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на интернет адресама факултета.

** Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују.

Општи услови конкурса (PDF)

Школарине за школску 2023/2024. годину


Универзитет у Крагујевцу уписује студенте у прву годину специјалистичких академских студија на следећим студијским програмима: