УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2019/2020. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2019/2020. годину:

Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Документација:

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2019/2020. годину (I уписни рок)

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2019/2020. годину (II уписни рок)

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама
чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину

Програм афирмативне мере уписа


- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 17. јуна до 20. јула 2019. године
термини  од 17. јуна до 24. јуна 2019. године  Пријављивање кандидата
 од 24. јуна до 3. јула 2019. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 до 20. јула 2019. године  Завршетак уписа у првом уписном року
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 1. августа 2019. године
Други уписни рок од 26. августа до 15. септембра 2019. године
термини  од 26. августа до 6. септембра 2019. године  Пријављивање кандидата
 од 2. до 10. септембра 2019. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 од 4. до 13. септембра 2019. године  Упис кандидата
 до 15. септембра 2019. године  Завршетак уписа у другом уписном року


Школска
година

(школарине)
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2019/2020 2169 1278 201 25 38 77
3447 226 115
2408 (буџет) 1380 (самофинансирање)
3788

Школска
година
Број слободних места за II уписни рок
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2019/2020 407 901 5 25 0 14
1308 30 14
412 (буџет) 940 (самофинансирање)
1352 (35,69%)

Школска
година
Број непопуњених места након уписа
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2019/2020 265 826 5 25 0 9
1091 30 9
270 (буџет) 860 (самофинансирање)
1130 (29,83%)


- Број додатних одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената Број слободних места за II уписни рок
А Б В А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1 1 1 1
 2. Економски факултет 2 2 2 2 2 1
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3 3 3 3
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2 2 2 2
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2 - - -
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1 1 0 1
 7. Правни факултет 2 2 2 1 1 2
 8. Природно-математички факултет 3 3 3 2 3 3
 9. Факултет техничких наука у Чачку 3 3 3 3 3 3
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1 1 1 1
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2 1 0 2
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1 0 0 1
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:   23 23 23 17 16 20
69 53
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству