УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ

Оглас за упис у прву годину студија за школску 2013/2014. годину
на Универзитету у Крагујевцу

Текст конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину
основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2013/2014. годину


Први конкурсни рок 26. јун - 18. јул 2013.
  26., 27. и 28. јун 2013. Пријављивање кандидата
01., 02., 03. и 04. јул 2013. Полагање пријемних испита према распореду објављеном на високошколској установи
18. јул 2013. Завршен упис у првом року
Факултети оглашавају други конкурсни рок 31. јул 2013.
Други конкурсни рок 02. - 20. септембар 2013.
  02. и 03. септембар 2013. Пријављивање кандидата
05., 06. и 07. септембар 2013. Полагање пријемних испита према распореду објављеном на високошколској установи
20. септембар 2013. Завршен упис у другом року

Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2013/2014. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 1.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 1.3 - Подаци о броју коначно уписаних студената и број слободних места за други конкурсни рок

Табеле уписа у другом уписном року у прву годину
основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2013/2014. годину:

Табела 2.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 2.3 - Подаци о броју коначно уписаних студената

Статистичке табеле уписа у прву годину
основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2013/2014. годину:

Табела 4. - Преглед броја уписаних студената
Табела 5. - Тип средње школе
Табела 6. - По градовима (општини рођења)
Табела 7. - По окрузима
Табела 8. - По државама
Табела 9. - По полу
Табела 10. - Износ школарине на факултетима Универзитета у Крагујевцу
Табела 11. - Упоредни преглед резултата уписа у прву годину студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу у школској 2012/2013. години и школској 2013/2014. години

Табела 12. - Упоредни преглед резултата уписа у прву годину студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу у претходним школским годинама