УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2016/2017. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2016/2017. годину:

Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први конкурсни рок 22. јун - 20. јул 2016.
   22, 23. и 24. јун 2016.  Пријављивање кандидата
 29, 30. јун,
 1, 2, 4. и 5. јул 2016.
 Полагање пријемних испита према распореду
 објављеном на високошколској установи
 20. јул 2016.  Завршен упис у првом року
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 29. јула 2016.
Други конкурсни рок 1 - 16. септембар 2016.
   1. и 2. септембар 2016.  Пријављивање кандидата
 5, 6, 7. и 8. септембар 2016.  Полагање пријемних испита према распореду
 објављеном на високошколској установи
 16. септембар 2016.  Завршен упис у другом року


Школска
година
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2016/2017 2029 1274 211 15 28 60
3303 226 88
2268 (буџет) 1349 (самофин.)
3617


Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2016/2017. годину

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2016/2017. годину
(II уписни рок)

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2016/2017. годину

Допуна стручног упутства I

Допуна стручног упутства II

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Програм Упис студената са инвалидитетом