UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE


Dokumentacija:

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2023/2024. godinu (I upisni rok)

* Detaljnije informacije o studijskim programima, kao i o bližim uslovima konkursa, moguće je dobiti na internet adresama fakulteta.

Opšti uslovi konkursa

Školarine za školsku 2023/2024. godinu- UPISNI ROKOVI I TERMINI ZA SPROVOĐENjE UPISA STUDENATA -
Prvi upisni rok od 19. juna do 14. jula 2023. godine
termini  od 19. do 26. juna 2023. godine  Prijavljivanje kandidata
 od 26. juna do 4. jula 2023. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 do 14. jula 2023. godine  Upis kandidata
Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok do 4. avgusta 2023. godine
Drugi upisni rok od 21. avgusta do 22. septembra 2023. godine
termini Fakulteti u sastavu Univerziteta će sami odrediti raspored i termine za
prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i upis kandidata.

ARHIVA po godinama (UPIS u prvu godinu studija):

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010