УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ

Конкурс Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину студија за школску 2012/2013. годину


Табела 1 - Преглед броја пријављених кандидата за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија које реализују факултети Универзитета у Крагујевцу за школску 2012/2013. годину

Табела 2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата зa упис у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија које се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2012/2013. годину

Табела 3 - Подаци о броју коначно уписаних студената у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија које се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу и броју слободних места за школску 2012/2013. годину


Подаци о броју слободних места на факултетима Универзитета у Крагујевцу за упис студената у другом уписном року у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија за школску 2012/2013. годину


Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидата у другом уписном року на основним академским, интегрисаним академским и струковним студијама школске 2012/2013. године

Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата зa упис у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија које се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2012/2013. годину

Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија које се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу и броју слободних места за школску 2012/2013. годину