УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ


Први конкурсни рок 24. јун - 18. јул 2015.
   24, 25. и 26. јун 2015.  Пријављивање кандидата
 29, 30. јун, 1. и 2. јул 2015.  Полагање пријемних испита према распореду
 објављеном на високошколској установи
 17. јул 2015.  Завршен упис у првом року
Факултети оглашавају други конкурсни рок 31. јул 2015.
Други конкурсни рок 1 - 20. септембар 2015.
   1. и 2. септембар 2015.  Пријављивање кандидата
 4, 5. и 6. септембар 2015.  Полагање пријемних испита према распореду
 објављеном на високошколској установи
 20. септембар 2015.  Завршен упис у другом року


Школска
година
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2015/2016 2024 1051 216 10 28 60
3075 226 88
2268 (буџет) 1121 (самофин.)
3389


Конкурс Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2015/2016. годину


Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2015/2016. годину
Измене стручног упутства за спровођење уписа у прву годину


Конкурс Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија у другом уписном року за школску 2015/2016. годину

Подаци о броју слободних места за други конкурсни рок за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија за школску 2015/2016. годину на факултетима Универзитета у Крагујевцу