УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

Оглас за упис у прву годину студија за школску 2014/2015. годину на Универзитету у Крагујевцу

Текст конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину


Први конкурсни рок 02. јул - 24. јул 2014.
  02., 03. и 04. јул 2014. Пријављивање кандидата
07., 08., 09. и 10. јул 2014. Полагање пријемних испита према распореду објављеном на високошколској установи
24. јул 2014. Завршен упис у првом року
Факултети оглашавају други конкурсни рок 31. јул 2014.
Други конкурсни рок 01. - 20. септембар 2014.
  01. и 02. септембар 2014. Пријављивање кандидата
04., 05. и 06. септембар 2014. Полагање пријемних испита према распореду објављеном на високошколској установи
20. септембар 2014. Завршен упис у другом року


Школска
година
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2014 2006 970 216 10 28 60
2976 226 88
2250 (буџет) 1040 (самофин.)
3290

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА УПИСА СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ, ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ И СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ