УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Текст конкурса (PDF)

Универзитет у Крагујевцу, у школској 2022/2023. години, уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијске програме који се реализују на следећим факултетима:

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Акредитовани студијски програми Текст конкурса
Агрономски факултет у Чачку
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Економски факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Факултет педагошких наука у Јагодини
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Правни факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Факултет техничких наука у Чачку
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Педагошки факултет у Ужицу
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Акредитовани студијски програми докторских академских студија Текст Конкурса за упис на докторске академске студије
Заједничке докторске студије
Менаџмент здравственог система
(Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Економски факултет)
Текст Конкурса за упис на докторске академске студије

Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСП бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСП бодова на основним академским и мастер академским студијама.
Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују.
* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на наведеним интернет адресама факултета, или Универзитета у Крагујевцу.