Докторске академске студије

Табеларни преглед студијских програма докторских академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФМН - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ - ЗСП

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Агрономија Доктор биотехничких наука 3 180
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Економија Доктор наука - економске науке 3 180
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Доктор наука - машинско инжењерство 3 180
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Доктор наука - индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 3 180
Електротехника и рачунарство Доктор наука – Електротехника и рачунарство 3 180
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Доктор наука - машинско инжењерство 3 180
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Медицинске науке Доктор медицинских наука 3 180
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Методика наставе Доктор наука - методика наставе 3 180
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Право Доктор наука - правне науке 3 180
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Биологија Доктор наука - биолошке науке 3 180
Институт за физику
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Физика Доктор наука - физичке науке 3 180
Институт за хемију
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Хемија Доктор наука - хемијске науке - органска хемија
Доктор наука - хемијске науке - неорганска хемија
Доктор наука - хемијске науке - аналитичка хемија
Доктор наука - хемијске науке - биохемија
3 180
Институт за математику и информатику
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Математика Доктор наука - математичке науке 3 180
Рачунарске науке Доктор наука - рачунарске науке 3 180
Докторска школа математике Доктор наука (школа математике) 3 180
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Електротехничко и рачунарско инжењерство Доктор наука - електротехника и рачунарство 3 180
Мехатроника Доктор наука - мехатроника 3 180
Инжењерски менаџмент Доктор наука – индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 3 180
Информационе технологије Доктор наука – информационе технологије 3 180
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Методика разредне наставе Доктор наука - методика разредне наставе 3 180
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Српски језик и књижевност Доктор наука - филолошке науке 3 180
Филологија (језик и књижевност) Доктор наука - филолошке науке 3 180
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Извођачке уметности - Хармоника Доктор уметности - музичка уметност 3 180
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Менаџмент у хотелијерству и туризму Доктор наука - менаџмент и бизнис 3 180
Заједнички студијски програми
Факултет инжењерских наука и Факултет медицинских наука
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Биоинжењеринг Доктор наука – Биомедицинско инжењерство 3 180
Факултет медицинских наука и Економски факултет
Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
Менаџмент здравственог система Доктор медицинских наука - менаџмент здравственог система 3 180