UPIS STUDENATA NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

Tekst konkursa (PDF)

Univerzitet u Kragujevcu, u školskoj 2022/2023. godini, upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijske programe koji se realizuju na sledećim fakultetima:

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Akreditovani studijski programi Tekst konkursa
Agronomski fakultet u Čačku
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Pravni fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Pedagoški fakultet u Užicu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Akreditovani studijski programi doktorskih akademskih studija Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije
Zajedničke doktorske studije
Menadžment zdravstvenog sistema
(Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Ekonomski fakultet)
Tekst Konkursa za upis na doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije imaju najmanje 180 ESP bodova, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
Prijave na konkurs podnose se preko studentske službe fakulteta na kojima se studijski programi realizuju.
* Detaljnije informacije o studijskim programima, kao i o bližim uslovima konkursa, moguće je dobiti na navedenim internet adresama fakulteta, ili Univerziteta u Kragujevcu.