UPIS STUDENATA NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE


Dokumentacija:

Tekst Konkursa (PDF) Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija za školsku 2023/2024. godinu

* Detaljnije informacije o studijskim programima, kao i o bližim uslovima konkursa, moguće je dobiti na internet adresama fakulteta.

** Prijave na konkurs podnose se preko studentske službe fakulteta na kojima se studijski programi realizuju.

Opšti uslovi konkursa (PDF)

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2023/2024. godini

Školarine za školsku 2023/2024. godinu


Univerzitet u Kragujevcu upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na sledećim studijskim programima:

Doktorske akademske studije imaju najmanje 180 ESP bodova, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.