УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ


Документација:

Текст Конкурса (PDF) Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија за школску 2023/2024. годину

* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на интернет адресама факултета.

** Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују.

Општи услови конкурса (PDF)

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години

Школарине за школску 2023/2024. годину


Универзитет у Крагујевцу уписује студенте у прву годину докторских академских студија на следећим студијским програмима:

Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСП бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСП бодова на основним академским и мастер академским студијама.