Javne nabavke / Nabavke po međunarodnim projektima


2024 | 2023 | ARHIVA


 I-01-285/3    Nabavka administrativnog materijala  
 Datum 12.04.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 12.04.2024. Datum    Dokument Specifikacija - Partija 1 kancelarijski materijal
 Datum 12.04.2024. Datum    Dokument Specifikacija - Partija 2 toneri
 Datum 18.04.2024. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora


 VI-03-73/3    Nabavka medicinske i laboratorijske opreme
Projekat SMART-2M
 
 Datum 09.04.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 19.04.2024. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora


 I-01-246/3    Nabavka usluga
Stručna obuka za potrebe Inovacionog inkubatora Univerziteta u Kragujevcu
 
 Datum 15.03.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 29.03.2024. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora


 I-01-211/3    Nabavka društvenih usluga
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
 
 Datum 12.03.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 19.03.2024. Datum    Dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma


 I-01-197/3    Nabavka dobara
Nabavka obrazaca za visoko obrazovanje
 
 Datum 06.03.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 19.03.2024. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora


 I-01-141/3    Nabavka dobara
Nabavka obrazaca za visoko obrazovanje
 
 Datum 23.02.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 06.03.2024. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka


 I-01-60/3    Nabavka usluge
Čišćenje i održavanje higijene
 
 Datum 30.01.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 09.02.2024. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora


 I-01-43/3    Nabavka dobara
Reprezentacija
 
 Datum 18.01.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 26.01.2024. Datum    Dokument Odluka o zaključenju ugovora


 I-01-25/3    Nabavka dobara
Mape i futrole za diplome
 
 Datum 17.01.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 26.01.2024. Datum    Dokument Odluka o zaključenju ugovora


 I-01-35/3    Nabavka dobara
Sredstva za održavanje higijene
 
 Datum 17.01.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 26.01.2024. Datum    Dokument Odluka o zaključenju ugovora


 I-01-23/3    Nabavka usluge održavanja
Elektro instalacije
 
 Datum 16.01.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 26.01.2024. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora


 I-01-24/3    Nabavka usluge održavanja
Liftovi
 
 Datum 16.01.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 18.01.2024. Datum    Dokument Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
 Datum 26.01.2024. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora


 I-01-9/3    Nabavka društvenih usluga
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
 
 Datum 09.01.2024. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 09.01.2024. Datum    Dokument Obrazac ponude
 Datum 09.01.2024. Datum    Dokument Obrazac strukturne cene
 Datum 17.01.2024. Datum    Dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
 Datum 15.03.2024. Datum    Dokument Sporazum o raskidu okvirnog sporazuma


 I-01-641/3    Nabavka administrativnog materijala
(kancelarijski potrošni materijal)
 
 Datum 26.07.2023. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 26.07.2023. Datum    Dokument Specifikacija kancelarijskog materijala
 Datum 03.08.2023. Datum    Dokument Odluka o zaključenju ugovora


 I-01-386/3    Nabavka društvenih usluga
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
 
 Datum 09.05.2023. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 09.05.2023. Datum    Dokument Obrazac ponude
 Datum 09.05.2023. Datum    Dokument Obrazac strukturne cene
 Datum 23.05.2023. Datum    Dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma


 I-01-279/3    Nabavka radova na rekonstrukciji napajanja Računskog centra  
 Datum 30.03.2023. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 30.03.2023. Datum    Dokument Obrazac ponude
 Datum 30.03.2023. Datum    Dokument Obrazac strukturne cene
 Datum 11.04.2023. Datum    Dokument Izveštaj o sprovedenom postupku
 Datum 13.04.2023. Datum    Dokument Ispravljeni izveštaj o sprovedenom postupku
 Datum 11.04.2023. Datum    Dokument Odluka o zaključenju ugovora
 Datum 13.04.2023. Datum    Dokument Odluka o zaključenju ugovoraARHIVA


2019 | 2018 | ARHIVA


 Erazmus+    Nabavka opreme za potrebe projekta
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, DEMUSIS
Nabavku sprovodi Univerzitet umetnosti u Beogradu

 
 Datum 01.07.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 01.07.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 7 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 11 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 12 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 18 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 19 Erazmus+ 598825 DEMUSIS


 Erazmus+     Nabavka laboratorijske opreme i opreme za obrazovne potrebe
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, ARTREM
 
 Datum 28.02.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 01-4/19
 Datum 28.02.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 01-4/19


 Erazmus+     Nabavka usluge revizije
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM
 
 Datum 17.01.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 561655 IF4TM
 Datum 04.02.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Erazmus+ 561655 IF4TM


 Erazmus+     Objedinjena nabavka dobara na projektu ERAZMUS+ KA2 DUALEDU - računarska oprema, softveri i laboratorijska oprema
Broj nabavke: ERAZMUS+ H. 7.1+7.2 DUALEDU - 2018
 
 Datum 31.10.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 31.10.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija
 Datum 07.11.2018. Datum    Dokument Pitanja i odgovori za partiju 4D
 Datum 07.11.2018. Datum    Dokument Izmene konkursne dokumentacije za partije 4D i 4E
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 1: A,B,D,E, i G
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 2
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 3
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 4: A,C,D,E,F,G i obustava postupka B
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 5: A i B
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 6


 Erazmus+ 1/18    Objedinjena nabavka opreme za potrebe partnera na ERAZMUS+ projektu IF4TM
Broj nabavke: ERAZMUS+ 1/2018
 
 Datum 10.08.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/18
 Datum 10.08.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/18
 Datum 13.08.2018. Datum    Dokument Izmena konkursne dokumentacije 1/18
 Datum 13.08.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) 1/18
 Datum 24.08.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje br.1 1/18
 Datum 20.09.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/18
 Datum 20.09.2018. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka 1/18ARHIVA