Студијски програми на страним језицима

Табеларни преглед студијских програма на енглеском језику који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Undergraduate academic studies (UAS) in English language)
Faculty of Economics, Kragujevac
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Economics and business management 4 240

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Integrated academic studies (IAS) in English language)
Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Medicine (IASM) 5 300
Pharmacy (PHIAS) 5 300

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Master academic studies (MA) in English language)
University of Kragujevac, Rectorate
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Master of Information Technologies 1,5 90
Computer Games Development 1,5 90
Artificial Intelligence 2 120
Faculty of Engineering, Kragujevac
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Bioengineering 1 60

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Doctoral academic studies (PhD) in English language)
Faculty of Engineering, Kragujevac
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Industrial Engineering and Engineering Management 3 180
Faculty of Technical Sciences, Čačak
Study programmes Year ECTS
Information Technologies 3 180
Faculty of Engineering, Kragujevac & Faculty of Medical Sciences, Kragujevac (joint study programme)
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Bioengineering 3 180