UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

Tekst konkursa (PDF)

Univerzitet u Kragujevcu, u školskoj 2022/2023. godini, upisuje studente u prvu godinu master akademskih studija na studijske programe koji se realizuju na sledećim fakultetima:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Akreditovani studijski programi Tekst konkursa
Agronomski fakultet u Čačku
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Pravni fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Akreditovani studijski programi master akademskih studija
Akreditovani studijski programi master strukovnih studija
Tekst Konkursa za upis na master akademske i
master strukovne studije
Pedagoški fakultet u Užicu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije
Univerzitet u Kragujevcu
Akreditovani studijski programi master akademskih studija Tekst Konkursa za upis na master akademske studije

Master akademske studije imaju:
1) najmanje 60 ESP bodova, kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESP bodova;
2) najmanje 120 ESP bodova kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESP bodova.
* Detaljnije informacije o studijskim programima, kao i o bližim uslovima konkursa, moguće je dobiti na navedenim internet adresama fakulteta, ili Univerziteta u Kragujevcu.