Мастер струковне студије

Табеларни преглед студијских програма мастер струковних студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  ФТН

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Електротехника и рачунарство Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства 2 120
Машинство и инжењерска информатика Струковни мастер инжењер машинства 2 120
Производно инжењерство Струковни мастер инжењер менаџмента 2 120