Master strukovne studije

Tabelarni pregled studijskih programa master strukovnih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:

  FTN

MASTER STRUKOVNE STUDIJE
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Elektrotehnika i računarstvo Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva 2 120
Mašinstvo i inženjerska informatika Strukovni master inženjer mašinstva 2 120
Proizvodno inženjerstvo Strukovni master inženjer menadžmenta 2 120