УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Текст конкурса (PDF)

Универзитет у Крагујевцу, у школској 2022/2023. години, уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијске програме који се реализују на следећим факултетима:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Акредитовани студијски програми Текст конкурса
Агрономски факултет у Чачку
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Економски факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Факултет педагошких наука у Јагодини
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Правни факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Факултет техничких наука у Чачку
Акредитовани студијски програми мастер академских студија
Акредитовани студијски програми мастер струковних студија
Текст Конкурса за упис на мастер академске и
мастер струковне студије
Педагошки факултет у Ужицу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије
Универзитет у Крагујевцу
Акредитовани студијски програми мастер академских студија Текст Конкурса за упис на мастер академске студије

Мастер академске студије имају:
1) најмање 60 ЕСП бодова, када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСП бодова;
2) најмање 120 ЕСП бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСП бодова.
* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на наведеним интернет адресама факултета, или Универзитета у Крагујевцу.