Senat Univerziteta u Kragujevcu

REKTORSKI KOLEGIJUM
Ime i prezime Fakultet
Rektor
dr Nenad Filipović, redovni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Prorektor za nastavu i studentska pitanja
dr Vladimir Ranković, redovni profesor
član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Prorektor za naučnoistraživački rad
dr Vesna Ranković, redovni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

DEKANI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Tomo Milošević, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Petar Veselinović, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Dobrica Milovanović, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Mile Savković, redovni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Violeta Jovanović, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Dragan Vujisić, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Srećko Trifunović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Danijela Milošević, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Snežana Marinković, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
mr Zoran Komadina, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Drago Cvijanović, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PROFESORI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Leka Mandić, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Predrag Stančić, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Lozica Ivanović, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Dragan Petrović, redovni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Nela Đonović, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Emina Kopas Vukašinović, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Radoje Brković, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Ivan Živić, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Snežana Dragićević, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Goran Šekeljić, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Mirjana Mišković Luković, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Vladimir Senić, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Nenad Ostojić član Agronomski fakultet u Čačku
Valentina Dugalić član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Stefan Ljubomirović član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Vesna Bujić član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Dejana Stevanović član Pedagoški fakultet u Užicu