Senat Univerziteta u Kragujevcu

REKTORSKI KOLEGIJUM
Ime i prezime Fakultet
Rektor
dr Nenad Filipović, redovni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Prorektor za nastavu i studentska pitanja
dr Vladimir Ranković, redovni profesor
član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Prorektor za naučnoistraživački rad
dr Biljana Petrović, redovni profesor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Prorektor za inovacije i razvoj
dr Vladimir Senić, redovni profesor
član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

DEKANI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Tomo Milošević, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Milena Jakšić, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Slobodan Savić, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Mile Savković, redovni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Violeta Jovanović, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Dragan Vujisić, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Marija Stanić, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Danijela Milošević, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Snežana Marinković, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
mr Zoran Komadina, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Drago Cvijanović, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

DIREKTORI ČLANICA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Članica
dr Igor Saveljić, naučni saradnik član Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu

PROFESORI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Snežana Bogosavljević-Bošković, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Lela Ristić, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Lozica Ivanović, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Dragan Petrović, redovni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Marko Folić, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Svetlana Ćurčić, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Snežana Soković, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Marina Topuzović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Snežana Dragićević, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Goran Šekeljić, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Mirjana Mišković Luković, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Sandra Živanović, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Mihailo Perišić član Agronomski fakultet u Čačku
Amina Žirčanin član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Petar Miladinović član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Ilda Kozica član Agronomski fakultet u Čačku
Snežana Aleksić član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Kristina Pašajlić član Pedagoški fakultet u Užicu