Сенат Универзитета у Крагујевцу

РЕКТОРСКИ КОЛЕГИЈУМ
Име и презиме Факултет
Ректор
др Ненад Филиповић, редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Проректор за наставу и студентска питања
др Владимир Ранковић, редовни професор
члан Економски факултет у Крагујевцу
Проректор за научноистраживачки рад
др Весна Ранковић, редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Томо Милошевић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Петар Веселиновић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Добрица Миловановић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Миле Савковић, редовни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Владимир Јаковљевић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Виолета Јовановић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Драган Вујисић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Срећко Трифуновић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Данијела Милошевић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Снежана Маринковић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
мр Зоран Комадина, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Драго Цвијановић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Лека Мандић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Предраг Станчић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Лозица Ивановић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Драган Петровић, редовни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Нела Ђоновић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Емина Копас Вукашиновић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Радоје Брковић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Иван Живић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Снежана Драгићевић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Горан Шекељић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Мирјанa Мишковић Луковић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Владимир Сенић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Ненад Остојић члан Агрономски факултет у Чачку
Валентина Дугалић члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Стефан Љубомировић члан Факултет педагошких наука у Јагодини
Весна Бујић члан Факултет техничких наука у Чачку
Дејана Стевановић члан Педагошки факултет у Ужицу