Osnovne strukovne studije

Tabelarni pregled studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:

  FMN - PFU

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Strukovna medicinska sestra Strukovna medicinska sestra 3 180
Strukovni fizioterapeut Strukovni fizioterapeut 3 180
Pedagoški fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Trener u sportu Strukovni trener u sportu 3 180