Основне струковне студије

Табеларни преглед студијских програма основних струковних студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  ФМН - ПФУ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Струковна медицинска сестра Струковна медицинска сестра 3 180
Струковни физиотерапеут Струковни физиотерапеут 3 180
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Тренер у спорту Струковни тренер у спорту 3 180