Основне струковне студије

Табеларни преглед студијских програма основних струковних студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  ФМН - ФПН - ФТН - ПФУ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Струковна медицинска сестра Струковна медицинска сестра 3 180
Струковни физиотерапеут Струковни физиотерапеут 3 180
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Струковна медицинска сестра васпитач Струковна медицинска сестра васпитач 3 180
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Електротехника и рачунарство
- Електроенергетика
- Електроника и рачунарство
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства 3 180
Машинство и инжењерска информатика
- Инжењерска информатика
- Производно машинство
Струковни инжењер машинства 3 180
Графичка техника Струковни инжењер технологије 3 180
Информационе технологије Струковни инжењер информационих технологија и система 3 180
Производни и еколошки менаџмент
- Производни менаџмент
- Еколошки менаџмент
Струковни инжењер менаџмента 3 180
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Тренер у спорту Струковни тренер у спорту 3 180