Vesti - za izabrani datum


Za sve studente koji su zainteresovani za nove Master 4.0 programe iz oblasti video-igara, koji će se realizovati na Univerzitetu u Kragujevcu i na Univerzitetu u Beogradu, 6, 8. i 13. oktobra 2020. godine u 18 časova, održaće se tri Zoom webinara. Studenti će biti u prilici da se upoznaju sa nekim od predavača i da steknu uvid u to kako će izgledati prvi master programi u oblasti gejminga u našoj zemlji.

opširnije

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2020/2021. godinu.

opširnije

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu već 9 godina (počev od akademske 2011/2012. godine) realizuje program Praksa za mlade filologe.

opširnije

COST program ima za cilj da omogući revolucionarni naučni razvoj koji će dovesti do novih koncepata i proizvoda, tako što okuplja evropske istraživače, inženjere i naučnike iz različitih COST zemalja kako bi zajednički razvili ideje i nove inicijative u svim naučnim i tehnološkim oblastima, čime se doprinosi jačanju evropskih istraživačkih i inovacionih kapaciteta.

opširnije

Program za razmenu znanja (Know‐How Exchange Programme KEP) je razvojni instrument čiji je cilj podrška transferu znanja sa organizacija u EU na zemlje koje nisu članice EU. Program se zasniva na pretpostavci da se ekonomski razvoj u zemljama van EU može ojačati prenosom najboljih praksi i merila koja već postoje u naprednijim ekonomijama. Sufinansiranjem projekata izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći, KEP nudi grantove institucijama koje su voljne da podele svoje iskustvo sa svojim partnerima u državama članicama CEI koje nisu članice EU, pomažući im tako da napreduju na svom putu ka standardima i politikama EU.

opširnije

U subotu, 10. oktobra 2020. godine, u 19 časova u Svečanoj sali Prve kragujevačke gimnazije održaće se koncert u sklopu turneje SANU, na čijem će programu biti reprezentativna dela umetničke muzike 20. i 21. veka, uvaženih kompozitora i članova SANU.

opširnije