Позив за међународне пројекте AUF-a COVID-19.2

Рок за пријаву: 15. јул 2021. године (18 часова по париском времену)

Тема: У пролеће 2020. године, као одговор на пандемију вируса Covid-19, Универзитетска агенција за франкофонију (AUF) је успоставила амбициозан акциони план за своје институције чланице и партнере. Као део овог плана, Агенција је покренула први међународни позив за пројекте (10. априла ‒ 5. маја 2020. године), као подршку иницијативама студената, инжењера и младих истраживача у оквиру својих институција чланица.

Охрабрен резултатима и успехом позива, а суочен са још увек присутном пандемијом и њеним озбиљним последицама на све системе друштва, а нарочито на здравствени, AUF је покренуо нови позив којим ће се финансирати и истраживачке акције, анкете и / или студије посвећене анализи последица здравствене кризе које предлажу иновативна решења у здравству, науци и технологији, али и у економским и друштвеним наукама.

Позив даје приоритет:

 • Тимовима младих истраживача који изводе пројекте у корист земаља такозваног Глобалног југа;
 • Конзорцијумима који предлажу пројекте са националним, регионалним или међународним утицајем. Подстиче се и вреднује учешће министарстава.

Циљеви позива:

 • Општи циљ: Побољшати допринос високошколских и истраживачких институција чланица AUF-а развоју решења са технолошким и / или друштвеним утицајем за изазове проузрокованих продуженом пандемијом вируса Covid-19.
 • Специфични циљ: Развити иновативне и економичне иницијативе прилагођене екосистему за подршку друштвима ослабљеним последицама дуготрајне здравствене кризе.

Услови за учешће:

 • Минимум 1 институција високог образовања/ истраживачка организација / универзитетска мрежа чланица AUF-а, или
 • конзорцијум чији је подносилац институција чланица AUF-а.

Услови за институције:

 • Пројекте могу да поднесу институције високог образовања или истраживачке организације чланице AUF -а, саме или у конзорцијуму, као и универзитетске мреже чланице AUF -а.
 • Координатор пројекта мора бити стални члан факултета или истраживач у једној од ових институција.
 • Пројекти високошколских установа у земљама са високим приходима прихватљиви су само:

-  ако укључују институције из земаља са ниским и средњим приходима, или

-  су распоређени у корист земаља са ниским и средњим приходима.

 • Свака институција може пријавити само један пројекат у својству координатора, али може учествовати у другим пројектима као део конзорцијума. Министарства могу бити део конзорцијума. Ако институција поднесе више од једног пројекта у својству координатора, бити оцењен само први пријављени пројекат.

Рок трајања пројеката: 12 месеци

Буџет:

 • 1 000 000 ЕУР свеукупно за позив;
 • За пројекте категорије А (пројекти са брзим технолошким, економским и / или социјалним утицајем) грант износи највише 20.000 евра и може покрити до 90% укупног буџета;
 • За пројекте категорије Б (изузетан пројекат са великим утицајем или посебно иновативан, са националном, међурегионалном или међународном димензијом) грант износи највише 50.000 евра и може покрити до 80% укупног буџета пројекта.

Пријава мора бити попуњена на француском језику. Документ на енглеском биће прихваћен само уколико је сажетак пројекта написан на француском.

Пријаве се подносе онлајн на сајту (претходно обавити бесплатну регистрацију)

За сва додатна питања можете се јавити на мејл-адресу appel-covid19@auf.org до четвртка, 1. јула 2021. године до 12 часова (по париском времену).

 

Корисни линкови:

Званични позив (енглески)

Званична страница позива

Страница са одговорима на често постављана питања