Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 – Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

Позив: LC-GD-8-1-2020

Специфичан изазов:
Недавно истраживање Еуробарометра (2020) показало је да је велика већина испитаника забринута због утицаја хемикалија присутних у свакодневним производима на њихово здравље. Такође, постоје чврсти научни докази који поткрепљују забринутост у вези са хемикалијама. Европски зелени договор укључује посвећеност плановима за постизање нултог загађења животне средине, без токсичних производа. У том контексту, посебно се помиње потреба за правовременим и ефикасним управљањем ризицима које представљају опасне хемикалије.

Циљ пројекта:

Узимајући у обзир најновије потребе и развој политике, тема овог позива има за циљ успостављање нових знања, испитивање ефективности нових и унапређених технологија и демонстрирање иновативних решења за заштиту здравља, животне средине и природних ресурса од опасних хемикалија. Од одабраних пројеката се очекује да унапреде знање о утицајима на здравље и ефектима на животну средину и по могућности спрече одређени проблем загађења који укључује контаминацију ресурса животне средине (као што су земљиште, седименти, ваздух, храна и вода за пиће). Развијена решења треба да доведу до исплативих превенција, праћења и, у крајњем случају, до ублажавања или уклањања проблема (нпр. решења за ублажавање или санацију у посебно погођеним географским областима).

Буџет позива: 40 000 000 евра

Буџет пројекта: 8-12 милиона евра

ЕУ контрибуција: 100%

Састав конзорцијума: најмање три правна лица из три различите земље чланице ЕУ или придружених земаља

Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм

Образац за подношење пријаве

Модел уговора о гранту

H2020 водич за припрему и предавање пројеката