Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 – Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

Poziv: LC-GD-8-1-2020

Specifičan izazov:
Nedavno istraživanje Eurobarometra (2020) pokazalo je da je velika većina ispitanika zabrinuta zbog uticaja hemikalija prisutnih u svakodnevnim proizvodima na njihovo zdravlje. Takođe, postoje čvrsti naučni dokazi koji potkrepljuju zabrinutost u vezi sa hemikalijama. Evropski zeleni dogovor uključuje posvećenost planovima za postizanje nultog zagađenja životne sredine, bez toksičnih proizvoda. U tom kontekstu, posebno se pominje potreba za pravovremenim i efikasnim upravljanjem rizicima koje predstavljaju opasne hemikalije.

Cilj projekta:

Uzimajući u obzir najnovije potrebe i razvoj politike, tema ovog poziva ima za cilj uspostavljanje novih znanja, ispitivanje efektivnosti novih i unapređenih tehnologija i demonstriranje inovativnih rešenja za zaštitu zdravlja, životne sredine i prirodnih resursa od opasnih hemikalija. Od odabranih projekata se očekuje da unaprede znanje o uticajima na zdravlje i efektima na životnu sredinu i po mogućnosti spreče određeni problem zagađenja koji uključuje kontaminaciju resursa životne sredine (kao što su zemljište, sedimenti, vazduh, hrana i voda za piće). Razvijena rešenja treba da dovedu do isplativih prevencija, praćenja i, u krajnjem slučaju, do ublažavanja ili uklanjanja problema (npr. rešenja za ublažavanje ili sanaciju u posebno pogođenim geografskim oblastima).

Budžet poziva: 40 000 000 evra

Budžet projekta: 8-12 miliona evra

EU kontribucija: 100%

Sastav konzorcijuma: najmanje tri pravna lica iz tri različite zemlje članice EU ili pridruženih zemalja

Rok za prijavu: 26. januar 2021.

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

Radni program

Obrazac za podnošenje prijave

Model ugovora o grantu

H2020 vodič za pripremu i predavanje projekata