Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 – Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Европски зелени договор очекује да ће трансформисати Европу у праведно и просперитетно друштво са модерном, ресурсно ефикасном и конкурентном економијом без нето емисије гасова са ефектом стаклене баште 2050. Да би се декарбонизовала Европа, обновљиви извори енергије са копна и мора морају постати главни извор енергије , уз задржавање стабилности и отпорности европског енергетског система. И даље су потребна истраживања и иновације да би се могла постићи потпуна трансформација система и остварити амбиција других политика ЕУ попут Чисте планете за све, СЕТ-плана и Нове стратегије кружне економије и допринети циљевима одрживог развоја Уједињених нација (посебно СДГ 7 Приступачна и чиста енергија и СДГ 9 Индустрија, иновације и инфраструктура.

Позив LC-GD-2-1-2020

Рок за пријаву: 26. јануар 2021. године

Предлози у оквиру овог позива морају одговарати једној од следеће две подтеме:

  1. Развој копнених технологија за обновљиву енергију и њихова интеграција у енергетски систем (Истраживање и иновације) – активности усмерене на развој иновативних решења за системе даљинског грејања и/или хлађења, која ће задовољити потражњу за енергијом комбиновањем различитих високо ефикасних обновљивих извора енергије са копна. Пројекти треба да комбинују најмање два или више обновљивих извора енергије и / или две или више технологија обновљивих извора енергије. Сезонска или дневна оптерећења система и доступност обновљивих извора енергије морају се правилно узети у обзир. Активности би требало да укључе и процену одрживости предложених решења у еколошком, социјалном и економском смислу.

Буџет позива за  2020. годину: 18 милиона ЕУ

Буџет пројекта: 3-6 милиона ЕУР

Стопа финансирања: 100%

  1. Демонстрација иновативних технологија које ће омогућити будуће велико распоређивање приобалних обновљивих извора енергије (Иновационе акције) - пројекти усмерени на критичне иновације у области обновљиве енергије на мору, узимајући у обзир ефикасност, поузданост, скалабилност и одрживост које су потребне у свим областима обалног система обновљивих извора енергије.

Буџет позива за  2020. годину: 68 милиона ЕУ

Буџет пројекта: 20-35 милиона ЕУР

Стопа финансирања: 70% (осим за непрофитна правна лица, где се примењује стопа од 100%)

Минимум услова за конзорцијум: најмање три правна лица из три различите земље чланице ЕУ или придружене земље

Корисни линкови: