Studentske organizacije i fondacije

Na Univerzitetu u Kragujevcu postoji više organizacija koje deluju na području Univerziteta: