Specijalističke akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa specijalističkih akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:

  FMN

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Specijalista farmacije Specijalista farmacije 1 60