Специјалистичке академске студије

Табеларни преглед студијских програма специјалистичких академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  ФМН

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Специјалиста фармације Специјалиста фармације 1 60