Resursi za pisanje i implementaciju projekata


A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects

Tema webinara je usmerena na nove pristupe u smislu korišćenja metode Key Impact Pathways, na oblast vezanu za komunikaciju, širenje i korišćenje rezultata projekata. Takođe, webinar se bavi i elementima koji su od značaja za otvorenu nauku, rodnu ravnopravnost, kao i princip „Do no significant harm“.


Predstavljanje finansijskog okvira programa Kreativna Evropa i predloga projekata

Info dan o finansijskom planiranju predloga projekata i uslovima koje nudi program Kreativna Evropa.


Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

U okviru informativnog dana, predstavljena su osnovna načela i principi ove vrste finansiranja, kao i preporuke za sastavljanje projektnih prijava sa paušalnim budžetima, priprema Ugovora o bespovratnim sredstvima, implementacija projekata na osnovu paušalnih budžeta i izveštavanje ka Evropskoj komisiji.


Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Management

Evropska komisija redovno organizuje koordinatorske dane u okviru programa Horizont Evropa na temu upravljanja grantovima (Grant Management). Elementi koji su pokriveni su: izmene − pravna osnova, poslovni proces i IT alati, zatim izveštavanje i plaćanje – pravna osnova, IT alati, kao i mehanizmi uzajamnog osiguranja.


Two-factor authentication becoming mandatory in the Funding & Tenders Portal – all you need to know

Imajući u vidu da se uvodi dvostepeni metod autentifikacije naloga na portalu Funding & tender opportunities, koji će uskoro postati obavezan prilikom prijavljivanja na pomenuti portal, Evropska komisija je organizovala info dan sa svim pojedinostima i uputstvima za odabir jednog od četiri metoda autentifikacije.


Info Session for NCPs: Special webinar on blind evaluations in Horizon Europe

Iako je webinar namenjen nacionalnim kontakt osobama u okviru programa Horizont Evropa, preporučuje se da svi zainteresovani koji podnose projektne prijave u okviru proziva koji predviđaju „blind evaluations“ pogledaju ovaj webinar kako bi se što uspešnije pripremili i prošli kroz ovu vrstu evaluacije projektnih prijava.


Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation

Po objavljivanju rezultata za određeni broj projekata u okviru programa Horizont Evropa, Evropska komisija organizuje koordinatorske dane za institucije koje su dobile poziv za pripremu Ugovora o bespovratnim sredstvima. Iako je webinar prvenstveno namenjen dobijenim projektima, informacije i smernice koje se nude u okviru prezentacija mogu biti izuzetno korisne i za pripremu projektnih predloga. Sve prezentacije sa događaja mogu se preuzeti na sledećem linku.


EU Science & Innovation

YouTube kanal Evropske komisije za nauku i inovacije pruža vam priliku da saznate i razgovarate o istraživačkim i inovacijskim aktivnostima širom Evrope.


Grant agreement preparation for beneficiaries

Prezentacija je usmerena na komunikaciju i saradnju tokom implementacije projekta između koordinatora projekta i Službenika Evropske komisije za praćenje projekata.


Reporting process — Lump sum

Na ovom linku možete pronaći online uputstvo za izveštavanje na projektima u okviru programa Horizont Evropa koji imaju paušalno finansiranje.


Reference Documents for Horizon Europe

U ovoj sekciji portala Funding & tender opportunities mogu se naći relevantni pravna i tehnička dokumentacija za program Horizont Evropa, kao npr. programski vodič, posebni programi za klastere, modeli Ugovora o bespovratnim sredstvima, obrasci za projektne prijave, evaluacije, izveštavanje, itd.


Nacionalni i evropski dokumenti

U ovoj sekciji internet stranice Fondacije Tempus (Nacionalna Erazmus + agencija) mogu se naći opšti pravni akti, strategije, zakoni, konvencije, standardi i uputstva relevantni za sve nivoe obrazovanja i prioritete Erazmus+ programa.


Partner search

Online alat za traženje potencijalnih partnera za pripremu projektnih prijava.


Projects & Results

Ovaj odeljak pruža više informacija o prošlim i tekućim finansiranim projektima. Nivo pruženih detalja varira u zavisnosti od programa. Neki programi predstavljaju interaktivne podatke o predlozima, stopama uspešnosti, finansiranim projektima i učesnicima.


Erasmus+ project results

Platforma predstavlja detalje i rezultate projekata finansiranih u okviru programa Erazmus +.


Platforms and useful links

Lista korisnih platformi i linkova koju nudi program Erazmus +.


Erasmus Mundus Catalogue

Erasmus Mundus katalog je baza podataka koja daje pregled master programa koje trenutno podržava Evropska unija.


How to evaluate lump sum proposals: Get started

Program Horizont Evropa koristi paušalne iznose kako bi olakšao implementaciju istraživačkih projekata i fokusirao se više na sadržaj projekata. Paušalni predlozi se vrednuju na isti način kao i ostali predlozi, ali postoji nekoliko tačaka na koje treba obratiti pažnju. Ovo kratko video-uputstvo daje pregled osnovnih elemenata paušalnog oblika finansiranja.


How to evaluate lump sum proposals: Detailed budget table

Program Horizont Evropa koristi paušalno finansiranje da bi program učinio jednostavnijim. Predlozi za paušalni iznos uključuju budžetsku tabelu sa detaljnim procenama troškova. U ovom video uputstvu možete saznati više o tome kako da popunite tabelu budžeta.


Horizon Results Booster

Horizon Results Booster je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da dovede kontinuirani tok inovacija na tržište i maksimizira uticaj javnih istraživanja u EU. Ona nudi tri vrste usluga:

1) strategije širenja i eksploatacije,

2) podrška za razvoj poslovnog plana i

3) pomoć, obučavanje i mentorstvo za aktivnosti izlaska na tržište.