Dosadašnji rektori Univerziteta u KragujevcuProf. dr Milan Vesović
Prvi Rektor Univerziteta u Kragujevcu

Rektor od 1976. do 1980.
Mašinski fakultet, KragujevacProf. dr Dušan Simić

Rektor od 1980. do 1984.
Mašinski fakultet, KragujevacProf. dr Dragoljub Stojanović

Rektor od 1984. do 1988.
Pravni fakultet, Kragujevac


Prof. dr Živadin Stefanović

Rektor od 1988. do 1990.
Ekonomski fakultet, KragujevacProf. dr Ilija Rosić

Rektor od 1990. do 1992.
Ekonomski fakultet, Kragujevac


Prof. dr Radoslav Senić

Rektor od 1992. do 2001.
Ekonomski fakultet, Kragujevac


Prof. dr Miloš Kojić

Rektor u 2001.
Mašinski fakultet, Kragujevac


Prof. dr Mirko Rosić

Rektor od 2001. do 2004.
Medicinski fakultet, Kragujevac


Prof. dr Miloš I. Đuran

Rektor od 2004. do 2009.
Prirodno matematički fakultet, Kragujevac


Prof. dr Slobodan Arsenijević

Rektor od 2009. do 2015.
Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac


Prof. dr Nebojša Arsenijević

Rektor od 2015. do 2018.
Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac