Interne procedure za rukovodioce projekata

  • Procedura za podnošenje zahteva za odobrenje službenog puta u zemlji i otvaranje putnog naloga

  • Procedura za podnošenje zahteva za odobrenje službenog puta u inostranstvu i otvaranje putnog naloga

  • Procedura za podnošenje zahteva za isplatu honorara

  • Procedura za podnošenje zahteva za potpisivanje dokumentacije za pretfinansiranje