Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Vladica M. Simić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 16.09.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336 223 l:241  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 27.10.1964. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, ruski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07477 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-6787-9783 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru