Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Milan S. Kovačević

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Atomska molekulska i optička fizika. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 2019. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034/336-223 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 21.05.1967. (57) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1993. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • Istraživački broj:
 • 07433 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-7643-9886 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru