Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Dragica S. Knežević

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Kvantna fizika, molkulska fizika 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 10.09.2009. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034/336-223 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 10.10.1952. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1977. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • Istraživački broj:
 • 07432 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-0034-2487 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova: