Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Gorica T. Đelić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 11.12.2019. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034/336-223 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 04.01.1964. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1988. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07421 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-3713-710X (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru