Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Biljana M. Bojović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Fiziologija biljaka 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 19.01.2022. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034/336-223 l:270 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 04.02.1966. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1990. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07401 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-0926-8332 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru