Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Dejan R. Bojović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


  • Zvanje:
  • vanredni profesor  
  • Uža naučna oblast:
  • Matematička analiza sa primenama 
  • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
  • 04.02.2022. 
  • Procenat angažovanja:
  • 100% 
  • E-mail adresa:
  • Telefon na poslu:
  • 034/336-223 l:306  
  • Biografija (CV):
  • Datum rođenja:
  • 18.07.1968. 
  • Godina prvog zaposlenja:
  • 1993. 
  • Znanje stranih jezika:
  • engleski 
  • Internet prezentacija:
  • - 
  • Istraživački broj:
  • 07296 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-9837-8487 (ORCID iD) 
  • Repozitorijum radova:
  • ► Prikaži akademsku karijeru