Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Vladimir S. Janjić

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Psihijatrija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 27.01.2022. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034 50 50 50 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 06.06.1971. (53) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07246 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-6072-085X (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru